VGM là gì? Tại sao phải khai báo VGM

VGM

VGM (Verified Gross Mass) là việc Shipper thực hiện xác định khối lượng container chứa hàng đến hãng tàu. Nhằm bảo đảm về an toàn trong vận chuyển hàng quốc tế bằng đường biển. (Quy định trong công ước SOLAS)

VGM
Việc đóng hàng quá tải so với tiêu chuẩn khai thác của Container và khai báo sai khối lượng Container thực thế của các chủ hàng từ trước đến nay vẫn đang tồn tại. Đó là nguyên nhân chính của nhiều vụ tai nạn tại Cảng và cho tàu chở hàng, đe dọa đến tính mạng của những công nhân tại Cảng, Thủy thủ tàu…

Nhằm mục đích tăng cường mức độ an toàn, Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) đã sửa đổi quy định của công ước SOLAS yêu cầu toàn bộ chủ hàng(shipper) phải thực hiện việc xác định khối lượng container chứa hàng. Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2016.

VERIFIED GROSS MASS TÍNH NHƯ THẾ NÀO?

VGM
Cách tính VGM

Phương pháp thứ nhất – Phương pháp cân: Sử dụng thiết bị cân tiêu chuẩn, người gửi hàng (shipper) hay bên thứ 3 ủy quyền bởi người gửi hàng phải cân container khi nó đã được đóng hàng và đóng Seal.

Phương thức thứ hai – Phương pháp Tính toán: Người gửi hàng hoặc bên thứ 3 được ủy quyền cân tất cả kiện, hàng hóa, pallet, các vật liệu để chèn lót hàng hóa,… Tổng giá trị trên và trọng lượng vỏ container sẽ là VGM. Tuy nhiên phương thức này cần phải được xác nhận và thông qua bởi một tổ chức có thẩm quyền.

NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHI KHAI BÁO VGM

Thông tin bắt buộc khai báo VGM

– Ocean Carrier Booking Number / Số Booking vận tải biển của hãng tàu:

– Container Number / Số container:

– Verified Weight / Trọng lượng xác minh:

– Unit of Measurement / Đơn đo lường:

– Responsible Party (Shipper named on the carrier’s Bill of Lading) / Bên chịu trách nhiệm (Tên chủ hàng trên MB/L):

– Authorized Person / Người được uỷ quyền:

Có thể bổ sung thêm các thông tin khác nhưng không bắt buộc:

– Weighing Date / Ngày cân:

– Shipper’s Internal Reference / Số kiểm soát nội bộ của chủ hàng:

– Weighing Method / Cách tính VGM:

– Ordering Party / Bên mua:

– Weighing Facility / Dụng cụ cân:

– Country of Method 2 / Nước (trong trường hợp dùng cách 2):

– Documentation Holding Party / Bên giữ chứng từ:

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VERIFIED GROSS MASS?

VGM

Trách nhiệm trong việc thực hiện và lập VGM của một container chứa hàng là của người gửi hàng (shipper). Thể hiện trên vận đơn đường biển của hãng tàu. (The Ocean Carrier Bill of Lading)

THỜI GIAN GỬI THÔNG TIN VGM

vgm

VGM Cut off time (hạn trình VGM cho hãng tàu hay cảng) sẽ được xác định trên Booking Confirmed.

HÌNH PHẠT TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG KHAI BÁO VGM?

Điều luật quy định rõ container không có số VGM tại cảng xuất phát sẽ không được đưa lên tàu cho đến khi số VGM được khai. Chủ hàng sẽ chịu trách nhiệm cho bất kì các chi phí phát sinh (Cân lại cont, đóng gọi lại, lưu kho, lưu cont, quản lý, v.v.).


Tags:

 khai báo VGM

Giáo trình xuất nhập khẩu

Khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Học nghiệp vụ xuất nhập khẩu 

Học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ngắn hạn

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Đào tạo xuất nhập khẩu

Học xuất nhập khẩu thực tế

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế

học xuất nhập khẩu

học xuất nhập khẩu thực hành hcm

Hướng dẫn cài Ecus

Tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu – Logistics

Đăng ký nhận bộ chứng từ khai báo hải quan điện tử mới nhất
(Bộ chứng từ gồm: Bill of lading, packing list, invoice, C/O, Contract)
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Nhận tài liệu xuất nhập khẩu, đăng ký ngay!
×
×
WordPress Popup Plugin
0933080004