Quy trình thanh toán L/C

Thanh toán L/C | Vai trò của thanh toán L/C trong xuất nhập khẩu

Tại sao chọn phương thức thanh toán L/C trong mua bán quốc tế?

Thư tín dụng L/C được sử dụng phổ biến nhất trong các giao dịch quốc tế.

Khi mà người mua và người bán có thể không biết rõ về nhau. Hoặc luật pháp và công ước có thể gây khó khăn khi giao dịch. Đặc biệt là những rủi ro trong việc trao trả chứng từ, không thanh toán tiền hàng.

Các ngân hàng thường đòi hỏi một cam kết của chứng khoán hoặc tiền mặt tài sản thế chấp. Để phát hành thư tín dụng để người nắm giữ. Các ngân hàng cũng thu lệ phí phát hành, thường làtỷ lệ phần trăm của thư tín dụng.

Các chủ thể trong thanh toán L/C

Nhà xuất khẩu: Chuyển hàng cho bên nhập khẩu, theo quy định của hợp đồng ngoại thương.

Nhà nhập khẩu: Thanh toán tiền hàng cho bên xuất khẩu, theo quy định của hợp đồng ngoại thương.

Advising bank (Ngân hàng tư vấn)

Ngân hàng tư vấn là ngân hàng tư vấn thư tín dụng cho nhà xuất khẩu theo yêu cầu của ngân hàng phát hành. Tư vấn cho các ngân hàng hành động khi ngân hàng phát hành yêu cầu tư vấn thư tín dụng cho người hưởng lợi. 
Issuing Bank (Ngân hàng phát hành)
Ngân hàng phát hành cần sử dụng dịch vụ ngân hàng tư vấn chỉ vì những lý do thực tế. Các nhà xuất khẩu và nhập khẩu được đặt tại các quốc gia khác nhau trong các giao dịch kinh doanh thương mại quốc tế. Để mở thư tín dụng, nhà nhập khẩu áp dụng cho ngân hàng của cô ấy nằm ở quốc gia của cô ấy. 

Thanh toán L/C | Vai trò của thanh toán L/C trong xuất nhập khẩu

Quy trình thanh toán L/C

(1). Ký kết hợp đồng mua bán. (Sales Contract)

(2). Nhà nhập khẩu làm giấy đề nghị mở L/C và nộp vào ngân hàng các giấy tờ cần thiết. Thực hiện ký quỹ (nếu có) theo yêu cầu để ngân hàng phát hành L/C cho người xuất khẩu.

(3). Ngân hàng phát hành L/C theo yêu cầu của giấy đề nghị mở L/C. Chuyển tới ngân hàng đại lý của mình tại nước xuất khẩu.

(4). Ngân hàng thông báo chuyển L/C gốc cho nhà xuất khẩu. Nhằm đánh giá khả năng thực hiện L/C của mình và đề nghị tu chỉnh. (Nếu có)

(5). Nhà xuất khẩu giao hàng theo đúng quy định của L/C và các văn bản tu chỉnh L/C (nếu có).

(6). Người xuất khẩu lập bộ chứng từ theo đúng quy định của L/C. Các văn bản tu chỉnh (nếu có) xuất trình cho ngân hàng đúng thời hạn quy định.

(7). Ngân hàng đại lý sau khi kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ, chuyển tới ngân hàng phát hành. (hoặc ngân hàng thanh toán).

(8). Ngân hàng phát hành thư tín dụng kiểm tra bộ chứng từ thanh toán L/C:

– Nếu không phù hợp với quy định của L/C thì từ chối thanh toán và gửi trả bộ chứng từ cho người xuất khẩu.

– Nếu phù hợp với quy định của L/C, tiến hành trả tiền hoặc chấp nhận hối phiếu. (Đối với thanh toán L/C trả chậm).

(9). Người xuất khẩu nhận được tiền

(10). Ngân hàng phát hành thư tín dụng trao bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu và phát lệnh đòi tiền nhà nhập khẩu.

Sau đó nhà nhập khẩu kiểm tra bộ chứng từ. Nếu phù hợp với quy định của L/C thì đến ngân hàng làm thủ tục thanh toán, ngân hàng phát hành ký hậu bộ chứng từ để nhận hàng.

Nếu thấy không phù hợp với quy định của L/C thì nhà nhập khẩu có quyền từ chối thanh toán.

Xem thêm:  Hợp đồng ngoại thương.

Điều khoản giao hàng Incoterms.

Vai trò và trách nhiệm của ngân hàng tư vấn trong thanh toán L/C là gì?

Thanh toán L/C | Vai trò của thanh toán L/C trong xuất nhập khẩu
Thanh toán L/C
  • Thư tín dụng có thể được thông báo cho một nhà xuất khẩu thông qua một ngân hàng tư vấn. 
  • Theo thư quy định về tín dụng, ngân hàng tư vấn không chịu trách nhiệm thanh toán đối với nhà xuất khẩu miễn là ngân hàng tư vấn không phải là ngân hàng xác nhận. 
  • Ngân hàng tư vấn có hai trách nhiệm chính đối với người thụ hưởng thư tín dụng. Trước hết, ngân hàng tư vấn phải thể hiện, đã chấp nhận tính xác thực rõ ràng của các chứng từ xuất nhập khẩu hoặc sửa đổi. Thứ hai, ngân hàng tư vấn phải  có lời lời khuyên đến nhà xuất khẩu (nhập khẩu).  Xác định các điều khoản và điều kiện thương mại của thư tín dụng được ban hành.
Khi thư tín dụng được phát hành, nó phải được chuyển cho người nhập khẩu.
Thanh toán L/C | Vai trò của thanh toán L/C trong xuất nhập khẩu
Mẫu tín dụng thanh toán L/C (Tham khảo)

Tìm hiểu thêm về xuất nhập khẩu:

Giáo trình xuất nhập khẩu

Khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Học nghiệp vụ xuất nhập khẩu 

Học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ngắn hạn

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Đào tạo xuất nhập khẩu

Học xuất nhập khẩu thực tế

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế

học xuất nhập khẩu

học xuất nhập khẩu thực hành hcm

Hướng dẫn cài Ecus

Tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu – Logistics

Đăng ký nhận bộ chứng từ khai báo hải quan điện tử mới nhất
(Bộ chứng từ gồm: Bill of lading, packing list, invoice, C/O, Contract)
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Nhận tài liệu xuất nhập khẩu, đăng ký ngay!
×
×
WordPress Popup Plugin
0933080004