CÁC KHÓA HỌC DỰ KIẾN KHAI GIẢNG

Các khóa học được thiết giúp người học có thể hệ thống kiến thức logic nhất và bao phủ toàn bộ kiến thức cốt lõi của ngành xuất nhập khẩu

Khóa học: THỰC HÀNH XUẤT NHẬP KHẨU - K49 | 3-5-7

Khai giảng:16 tháng 6, 2020 | Lịch học: 3-5-7 | 19h30 - 21h30

Học phí: 3.000.000 đồng / khóa / học viên

Xem thông tin

Khóa hoc THỰC HÀNH XUẤT NHẬP KHẨU - K50 | 2-4-6

Khai giảng: 15 tháng 6, 2020 | Lịch học: 2-4-6 | 18h30 - 21h00

Học phí: 3.000.000 đồng / khóa / học viên

Xem thông tin

Khóa học Nghiệp Vụ Khai Báo Hải Quan Điện Tử (Ecus5/vnaccs)

Khai giảng: 25 tháng 7, 2019 | Lịch học: 3-5-7 | 18h30 - 21h30

Học phí: 700.000 đồng / khóa / học viên

Xem thông tin
ecus5vnaccs

Khóa học Nghiệp Vụ Khai Báo Hải Quan Điện Tử (Ecus5/vnaccs)

Khai giảng:Đang cập nhật | Lịch học: 2-4-6 | 18h30 - 21h30

Học phí: 700.000 đồng / khóa / học viên

Xem thông tin
ecus5vnaccs

Lớp NGHIỆP VỤ CHỨNG TỪ FORWADER - CT04

Khai giảng: -- tháng 7, 2019 | Lịch học: 2-4-6 | 18h30 - 21h00

Học phí: 600.000 đồng / khóa / học viên

chung tu xuat nhap khau

Lớp NGHIỆP VỤ CHỨNG TỪ FORWADER - CT05

Khai giảng: -- tháng 7, 2019 | Lịch học: 3-5-7 | 18h30 - 21h00

Học phí: 600.000 đồng / khóa / học viên

chung tu xuat nhap khau

Bài viết hay