HƯỚNG DẪN KHAI BÁO VGM ONLINE | VGM SUBMIT YANGMING LINE

Hướng dẫn khai báo VGM

Khai báo VGM là trách nhiệm của Shipper sau khi đặt booking. Việc khai báo VGM phải được thông qua trước Cut off time (hạn trình VGM cho hãng tàu hay cảng) có ghi chú trên Booking Confirmed.

Điều luật quy định rõ container không có số VGM tại cảng xuất phát sẽ không được đưa lên tàu cho đến khi số VGM được khai. Chủ hàng sẽ chịu trách nhiệm cho bất kì các chi phí phát sinh (Cân lại cont, đóng gọi lại, lưu kho, lưu cont, quản lý, v.v.).

Bước 1: Đăng ký tài khoản:

Tiến hành đăng ký tài khoản (Nếu chưa có) tại website của hãng tàu: https://www.yangming.com/e-service/member_area/member_login.aspx

kHướng dẫn khai báo VGM online

Sau khi đăng ký thành công sẽ có phản hồi từ hãng tàu YM như bên dưới:

đăng nhập khai báo VGM

Bước 2: Đăng nhập tài khoản:

Chọn VGM Submit như hình dưới

VGM Submit

Thực hiện theo các bước 1-2-3 như hình

VGM là gì | Cách khai báo VGM

Bước 3: Nhập trọng lượng container + hàng hóa: (Có 3 cách)

  • Cách 1: Nhập theo số Booking
  • Cách 2: Nhập theo số container
  • Cách 3: Upload bảng excel theo biểu mẫu của YM

Hướng dẫn khai báo VGM hãng tàu

Cách 1: DOWNLOAD FROM BOOKING:

Mẫu khai báo VGM

Hướng dẫn khai báo VGM hãng tàu

CÁCH 2: NHẬP THEO SỐ CONTAINER:

Hướng dẫn khai báo VGM hãng tàu

CÁCH 3: NHẬP THEO BẢNG EXCEL:

LÀM BẢNG NHƯ BÊN DƯỚI VÀ UPLOAD LÊN WEBSITE SAU ĐÓ SUBMIT

Mẫu khai báo VGM

Khai báo E-VGM

Bước 4: Kiểm tra lại VGM đã nhập:

Bạn nên kiểm tra kỹ lại thông tin VGM nhằm tránh những sai sót. Tại website:

 https://www.yangming.com/About_Us/Security_Regulation/SOLAS_VGM/Vgm_ov.aspx

Hướng dẫn khai báo VGM hãng tàu

Tìm kiếm theo số container hoặc ngày nhập:

Hướng dẫn khai báo VGM hãng tàu

>> Cách tính VGM (Verified Gross Mass)

Đăng ký nhận bộ chứng từ khai báo hải quan điện tử mới nhất
(Bộ chứng từ gồm: Bill of lading, packing list, invoice, C/O, Contract)
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Nhận tài liệu xuất nhập khẩu, đăng ký ngay!
×
×
WordPress Popup Plugin
0933080004