Giáo trình xuất nhập khẩu miễn phí

giao-trinh-xuat-nhap-khau

Giáo trình xuất nhập khẩu được trình bày đầy đủ về quy trình xuất nhập khẩu và thủ tục xuất nhập khẩu. Cuốn giáo trình xuất nhập khẩu do tác giả Belay Seyoum biên soạn. Export-Import Theory Practices and Procedures được sửa đổi lần 2 năm 2009 bởi Taylor & Francis.

Giáo trình xuất nhập khẩu
Tài liệu “Giáo trình xuất nhập khẩu”

1. Nội dung chính của giáo trình xuất nhập khẩu

Giáo trình xuất nhập khẩu này đã phân tích toàn diện và sâu sắc các vấn đề trong thương mại quốc tế. Bắt đầu từ các khái niệm, mục tiêu, quy trình, thủ tục cho đến các quy định đưa ra đối với các doanh nghiệp (DN) tổ chức, thực hiện xuất nhập khẩu. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu và kết hợp các thông tin hiện tại để và có liên quan để thực hiện nghiên cứu sâu sắc hơn lĩnh vực này. 

Tác giả muốn hướng đến chính là các nhà nghiên cứu, chuyên gia thương mại quốc tế, sinh viên và các nhân viên làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Export-Import Theory Practices and Procedures cung cấp cho người học một lượng lớn kiến thức với đầy đủ tài liệu tham khảo. Các tình huống, quan điểm thương mại quốc tế qua các chủ đề được trình bày trong giáo trình. Thậm chí, tài liệu này còn cung cấp hệ thống các câu hỏi ôn tập cho những người có nhu cầu tự học hoặc nghiên cứu.

Ngoài ra, các DN cũng có thể sử dụng giáo trình tiếng Anh xuất nhập khẩu như một nguồn tham khảo chất lượng khi soạn thảo hợp đồng ngoại thương.

Các chương giáo trình xuất nhập khẩu

Chapter 1: Growth and direction of international trade

Chapter 2: International and regional agreements affectiong trade

Chapter 3: Setting up the business

Chapter 4: Planning and preparations for export

Chapter 5: Export channels of distribution

Chapter 6: International logistics, risk and insurance

Chapter 7: Princing in international trade

Chapter 8: Export Sales Contracts

Chapter 9: Trade Documents and transportation

Chapter 10: Exchange rates and international trade

Chapter 11: Methods of payment

Chapter 12: Countertrade

Chapter 13: Capital requirements and private sources of financing

Chapter 14: Government export financing programs

Chapter 15: Regulations and policies affecting exports

Chapter 16: Import regulations, trade intermediaries and services

Chapter 17: Selecting import products and suppliers

Chapter 18: The entry process for imports

Chapter 19: Import relief to domestic industry

Chapter 20: Intellectual property right

Tải xuống miễn phí tại đây:


Tags:

Giáo trình xuất nhập khẩu

Khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Học nghiệp vụ xuất nhập khẩu 

Học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ngắn hạn

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Đào tạo xuất nhập khẩu

Học xuất nhập khẩu thực tế

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế

học xuất nhập khẩu

học xuất nhập khẩu thực hành hcm

Hướng dẫn cài Ecus

Tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu – Logistics

 

 

Đăng ký nhận bộ chứng từ khai báo hải quan điện tử mới nhất
(Bộ chứng từ gồm: Bill of lading, packing list, invoice, C/O, Contract)
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Nhận tài liệu xuất nhập khẩu, đăng ký ngay!
×
×
WordPress Popup Plugin
0933080004