Các Phương Thức Thanh Toán Quốc Tế | Kiệt DG

CÁC-PHƯƠNG-THỨC-THANH-TOÁN-QUỐC-TẾ

Các phương thức thanh toán quốc tế và quy trình.

Trong nền thương mại toàn cầu hiện nay, việc thương mại, giao dịch, mua bán toàn cầu (Global) trở nên dễ dàng và thuận tiện. Cùng với sự trao đổi, mua bán hàng hóa là vấn đề thanh toán.

Làm sao để hai tổ chức hoặc cá nhân ở hai lãnh thổ, quốc gia cách xa nhau có thể mua bán và giao dịch thanh toán với nhau. Cùng Kiệt DG tìm hiểu một số phương thức thanh toán quốc tế được sử dụng trong thương mại toàn cầu, hiểu và vận dụng các phương thức thanh toán này trong công việc của bạn.

1. Điện chuyển tiền – REMITTANCE (TT/TTR)

 • Người xuất khẩu giao hàng và gửi thông báo yêu cầu người nhập khẩu thanh toán
 • Sau khi kiểm tra chứng từ và hàng hóa, nếu không có vấn đề gì thì người nhập khẩu làm lệnh yêu cầu ngân hàng của mình chuyển tiền vào tài khoản của nhà xuất khẩu
 • Ngân hàng người nhập khẩu kiểm tra nếu hợp lệ và đủ khả năng thanh toán thì chuyển tiền vào ngân hàng nhà xuất khẩu
 • Khi nhận đủ tiền từ ngân hàng của người nhập khẩu thì ngân hàng của người xuất khẩu thì sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhà XK
điện chuyển tiền
phương thức nhờ thu hộ

2. Nhờ thu

2.1 Nhờ thu trơn

 • Giao hàng và gửi bộ chứng từ cho người nhập khẩu
 • Người xuất khẩu nhờ ngân hàng nhờ thu để thu hộ tiền dựa trên hối phiếu do mình phát hành
 • Ngân hàng nhờ thu gửi lệnh và hối phiếu nhờ NH thu hộ để thu hộ tiền
 • Ngân hàng thu hộ gửi hối phiếu và thông báo lệnh nhờ thu tới người nhập khẩu
 • Người nhập khẩu chấp nhận thanh toán
 • Ngân hàng thu hộ chuyển tiền cho ngân hàng nhờ thu
 • Ngân hàng nhờ thu chuyển tiền cho người xuất khẩu
Nhờ thu kèm chứng từ

2.1 Nhờ thu kèm chứng từ

 • Giao hàng
 • Người xuất khẩu nhờ ngân hàng nhờ thu để thu hộ tiền dựa trên bộ chứng từ và hối phiếu do mình phát hành
 • Ngân hàng nhờ thu gủi lệnh và hối phiếu nhờ ngân hàng thu hộ để thu hộ tiền
 • Ngân hàng thu hộ gửi hối phiếu và thông báo lệnh nhờ thu tới người nhập khẩu
 • Người nhập khẩu chấp nhận thanh toán
 • Ngân hàng thu hộ chuyển tiền cho ngân hàng nhờ thu và giao bộ hồ sơ cho người nhập khẩu đi lấy hàng
 • Ngân hàng nhờ thu chuyển tiền cho người xuất khẩu

3. Thư tín dụng – letter of credit

 • Hai bên ký kết hợp đồng qui định PTTT bằng thư tín dụng
 • Người nhập khẩu yêu cầu NH của mình phát hình LC
 • NH phát hành lập LC và thông báo cho NH chi nhánh hoặc đại lý của mình tại nước người XK để thông báo cho người XK
 • NH thông báo sẽ kiểm tra LC và thông báo LC cho người XK
 • Người XK sau khi kiểm tra LC không có vấn đề gì thì thực hiện việc giao hàng cho người NK
 • Sau khi giao hàng người XK xuất trình bộ chứng từ cho ngân hàng phát hành để được thanh toán
 • Sau khi ngân hàng kiểm tra thấy không có vấn đề gì thi thực hiện thanh toán cho người XK
 • Người NK trả tiền cho NH phát hành
 • NH trả bộ chứng từ cho người NK để đi lấy hàng.
phương thức nhờ thu hộ
Đăng ký nhận bộ chứng từ khai báo hải quan điện tử mới nhất
(Bộ chứng từ gồm: Bill of lading, packing list, invoice, C/O, Contract)
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Nhận tài liệu xuất nhập khẩu, đăng ký ngay!
×
×
WordPress Popup Plugin
0933080004