Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

x
Tuyển dụng
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TƯ VẤN NVXNK

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TƯ VẤN NVXNK

Đăng bởi Trung tâm Kiệt DG
TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KINH DOANH - EXPRESS

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KINH DOANH - EXPRESS

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KINH DOANH - EXPRESS YÊU CẦU: KHÔNG NGẠI DI CHUYỂN, NĂNG ĐỘNG, CHỊU KHÓ LƯƠNG THỎA THUẬN
TUYỂN DỤNG THỰC TẬP

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP

Đăng bởi Trung tâm Kiệt DG
NHAN VIEN XUAT NHAP KHAU

NHAN VIEN XUAT NHAP KHAU

CÔNG TY P&C SCM CẦN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ GẤP VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân viên Xuất nhập khẩu Mô tả Công việc

Đào tạo xuất nhập khẩu

Mời bạn đăng ký tại đây

Họ và tên:*

Điện thoại:*

Email:*

Địa chỉ:*

Lớp khai giảng:*

Mã bảo vệ:*

reset_capcha

 

 

Copyright © 2017 Xuất nhập khẩu Kiệt DG